Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

32637-410
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen