Brief van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad Internationale Vraagstukken ter aanbieding van het advies over het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke gewapende groepen in het buitenland

32623-298
Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Functie n.v.t.

Lijst van vragen en antwoorden over het voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019

24493-R1557-91
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen