35506 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

2020D26606
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

35470-XVII-6
Indiener R. de Roon
voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen