Brieven regering

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 19/03/2019

Brieven regering

Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders

Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders. een verklaring die is opgesteld in samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische, Deense, Noorse en Zwitserse toezichthouders op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Uw Kamer heeft mij om een reactie op deze...

2019D11224

Brieven regering

Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 29 924 Toezichtsverslagen AIVD...

2019D11223