Besluitenlijst e-mailprocedure op 6 april 2020 - Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector

2020D13142

Voorstel Van het lid Bisschop (SGP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van LNV d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector (Kamerstuk 35 334 nr. 72)

2020D12999
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Verslag

35398-5
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen

2020D11538
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414)

2020D11329
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) op 23 maart 2020

2020D11146
Indiener J. Rijkers
griffier

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) inzake de 99ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 8 en 9 april 2020; Rome, 3 februari 2020

30952-356
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen