Brieven regering

17 jan 2020

Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

2020D01444
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Kwint over de overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix

2020D01441
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over de stevige impact van armoede op leerlingen in het basisonderwijs

2020D01439
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Besluitenlijsten

17 jan 2020

Agenda procedurevergadering EUZA dd 23 januari 2020

2020D01438

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat er gebrek aan ruimte in de ondergrond is voor het aansluiten van wind- en zonneparken

2020D01440
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel ‘Studentenstress anno 2019: ‘Het is een beetje een hype’

2020D01442
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

17 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Laçin over het schippersechtpaar dat ernstig ziek is geworden als gevolg van de met hun schip vervoerde lading die met het bestrijdingsmiddel Fosfine was behandeld

2020D01432
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

17 jan 2020

Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

2020D01433
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht 'De stagiair is vogelvrij'

2020D01436
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’ op AOb.nl op 19 november 2019

2020D01435
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Convocatie inbreng schriftelijk overleg op 20 januari 2020 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

2020D01424
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Position paper W. de Zanger t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’ d.d. 23 januari 2020

2020D01426

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Voordewind over het bericht dat vluchtelingen worden uitgehongerd in Libië

2020D01425
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

17 jan 2020

Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede

2020D01423
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-aanhangers

2020D01418
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Van Dam, Groothuizen, Helder, Kuiken, Van Wijngaarden en Van den Berge over het boek ‘Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases’

2020D01427
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Meer dan honderdduizend verkeersboetes onterecht: ‘Bezwaar maken loont’’

2020D01421
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

17 jan 2020

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

2020D01428
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Sazias over het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

2020D01408
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

2020D01406
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over recht op gezinshereniging

2020D01415
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

17 jan 2020

Reactie op een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering

2020D01410
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het niet toelaten van een geneesmiddel dat vooral effectief is voor vrouwen met hartklachten

2020D01407
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Kies periode

tot Toepassen