Kamerstukken

Zoekresultaten (521.896)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer wordt begin 2024 geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen motie-Van Esch (Kamerstuk 22343, nr. 319) over een landelijk toetsingskader waarmee plannen m.b.t. zeer zorgwekkende stoffen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd.

TZ202311-017

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg over de in de triloog gesloten voorlopige akkoord natuurherstelverordening - inbreng 15 december

Convocatie inbreng schriftelijk overleg over de in de triloog gesloten voorlopige akkoord natuurherstelverordening - inbreng 15 december. Den Haag, 4 december 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): vaste commissie voor Europese Zaken...

2023D47812

Brieven regering

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024. Aanbieding Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen...

2023D47807

Overige Kamerstukken

Verzoek om een geactualiseerd fiche over het in de triloog gesloten voorlopig akkoord over de natuurherstelverordening

Verzoek om een geactualiseerd fiche over het in de triloog gesloten voorlopig akkoord over de natuurherstelverordening.

2023D47788

Overige Kamerstukken

Toelichting op ontwerpregeling

Toelichting op ontwerpregeling.

2023D47810

Overige Kamerstukken

Ontwerpregeling

Ontwerpregeling.

2023D47809

Overige Kamerstukken

Bijlage behorende bij artikel van de ontwerpregeling

Bijlage behorende bij artikel van de ontwerpregeling.

2023D47811

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024.

2023D47808

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief over Samenwerking Nederland India

Beslisnota bij Kamerbrief over Samenwerking Nederland India.

2023D47802

Brieven regering

Samenwerking Nederland - India

Samenwerking Nederland - India. Recent heb ik een werkbezoek gebracht aan India, waarover ik uw Kamer met deze brief informeer, alsmede over de vervolgstappen. Inleiding India is qua bevolkingsomvang het grootste land ter wereld en ook...

2023D47801

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over hetniet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over hetniet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden. Pagina van Pagina van Pagina van Pagina van Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T...

2023D47804

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over ‘de blijvend lange doorlooptijden bij zedenzaken’

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over ‘de blijvend lange doorlooptijden bij zedenzaken’. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 4 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5024074 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 4 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5024074...

2023D47805

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de huisartsenzorg in Brunssum

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de huisartsenzorg in Brunssum. De vragen van het lid Dijk (SP) over de huisartsenzorg in Brunssum (2023Z19128) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord...

2023D47800

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag.

2023D47799