Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35396
Indiener Vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat

Herziene convocatie petitieaanbieding Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie/gekalligrafeerde versie van beschrijving over Handschrift uit Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en belang van schrijven met de hand, GEANNULEERD

2020D06238
Indiener E.C.E. de Kler
griffier

Aan het Presidium - Nadere adviesaanvraag ACVZ inzake voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34541)

2020D06183
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen