Kamerstukken

Zoekresultaten (464.172)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ons kenmerk NVWA / 22385185 Pagina van 2 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezoekadres Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postadres Postbus 43006 3540 AA Utrecht T 088 223 3333 (algemeen) F 088 223 3334

2022D32350

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

2022D24954

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1). 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en

2022D24960

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1). 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van

2022D24961

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de

2022D24950

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen

2022D24953

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2). 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 8 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste

2022D24959

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. AH 3655 2022Z15433 Antwoord van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 9 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht «WOII-veteranen niet naar herdenking oorlog door Schiphol-chaos en

2022D32305

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren. AH 3651 2022Z15185 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 9 augustus 2022) De vragen van het lid Vestering (PvdD) over een hitteplan voor dieren (2022Z15185) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

2022D32290

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi. AH 3654 2022Z15225 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 9 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming

2022D32302

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ. AH 3652 2022Z14909 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 9 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het artikel 'Na twee jaar wachten op psychische hulp stapt Yvettes vriend uit het leven'? Antwoord vraag 1 Ja. Vraag 2 Wordt bijgehouden hoeveel mensen uit het leven stappen

2022D32295

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg. AH 3650 2022Z15220 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 9 augustus 2022) De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over beschikbaarheid van nachtzorg (2022Z15220, ingezonden 19 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de

2022D32266

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt. AH 3653 2022Z15223 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 9 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede

2022D32301

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D32341

Naar boven