Kamerstukken

Zoekresultaten (468.961)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-459 MOTIE Mestbeleid VAN HET LID VESTERING 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Q De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering geen tegemoetkomingregeling op te stellen voor de derogatie, en gaat over tot de orde van de dag, Vestering

2022D39995

Moties

Motie van de leden Bromet en Thijssen

Motie van de leden Bromet en Thijssen. 33037-464 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de landbouw voor een groot aantal verschillende uitdagingen staat en dat deze niet eén voor één op de kunnen

2022D40000

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s.

Motie van het lid Van Campen c.s.. 33037-467 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het tot 2026 voorgestelde afbouwpad van derogatie op de Nitraatrichtlijn aantoonbaar juridisch geborgd zal leiden

2022D40006

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509499 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

2022D40007

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-457 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de derogatie en dat daarmee ook een einde komt aan eێn van de voorwaarden aan de

2022D39993

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 33037-463 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) @D Motie- Generieke aanwijzing bufferstroken schrappen De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de derogatiebeschikking een algeheel geldende aanwijzing van

2022D39999

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 33037-461 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Motie - handhaven productieplafonds De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de derogatiebeschikking nieuwe plafonds voor de productie van dierlijke mest invoert;

2022D39997

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s.

Motie van het lid Van Campen c.s.. 33037-468 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het verlies van derogatie leidt tot meer afzet van dierlijke mest en meer aanwending van kunstmest, Van mening dat

2022D40008

Moties

Motie van de leden Bromet en Thijssen

Motie van de leden Bromet en Thijssen. 33037-465 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) (9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het grootste deel van onze opperviaktewateren lijden heeft onder uit- en afspoeling van mest- en

2022D40002

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-458 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de Nederlandse derogatie op de Nitraatrichtlijn, waardoor de mestplaatsingsruimte verkleint,

2022D39994

Brieven regering

Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane. Vertraging In de Stand van zakenbrief Douane van 4 juli jl. (Kamerstuk 31934-59) heb ik u bericht dat ik het wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane opnieuw voor advies aanhangig heb gemaakt bij de Raad van State. Op 7 september jl. heeft de Raad van State advies gegeven. Naast enkele kleine

2022D40012

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Raad van State over het wetsvoorstel Wijziging van de Wpg in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan - 11 oktober 2022, 17.00 uur

Convocatie technische briefing Raad van State over het wetsvoorstel Wijziging van de Wpg in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan - 11 oktober 2022, 17.00 uur. Den Haag, 6 oktober 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2022D39987

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-460 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat melkveehouders afbouw van de derogatie kunnen compenseren door meer kunstmest te gebruiken, Overwegende dat deze ontwikkeling

2022D39996

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS. 2022Z18713/2022D40001 Commissie VWS 6 oktober 2022 Commissie VWS 6 oktober 2022 betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 23 september 2022 en 6 oktober 2022 de volgende voor deze

2022D40001

Naar boven