Kamerstukken

Zoekresultaten (468.174)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 4

Beslisnota prijsplafond 4.

2022D38713

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 3

Beslisnota prijsplafond 3.

2022D38712

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 4

Beslisnota prijsplafond 4.

2022D38709

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 1

Beslisnota prijsplafond 1.

2022D38710

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek

Beslisnota inzake integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek.

2022D38704

Brieven regering

Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening

Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening. Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening Datum 29 september 2022 Betreft Aanvullende stukken actieve openbaarmaking kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening Geachte voorzitter Op 21 september

2022D38705

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 2

Beslisnota prijsplafond 2.

2022D38711

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 3

Beslisnota prijsplafond 3.

2022D38708

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 2

Beslisnota prijsplafond 2.

2022D38707

Overige Kamerstukken

Beslisnota prijsplafond 1

Beslisnota prijsplafond 1.

2022D38706

Brieven regering

Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek

Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233711 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 29 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4233711 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D38703

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 36 163 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren) Nr. 6 Verslag Vastgesteld 29 september 2022 De vaste

2022D38674

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg. AH 86 2022Z16504 Mededeling van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 september 2022) De vragen van Kamerleden

2022D38399

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - afschrift vragen

Aan bewindspersoon - afschrift vragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister voor Natuur en Stikstof Plaats en datum: Den Haag, 29 september 2022 Betreft: Afschrift brief Waddenvereniging aan minister voor Natuur en Stikstof m.b.t. energiewinning in de

2022D38402

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Aan bewindspersoon - reactie vragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en datum: Den Haag, 29 september 2022 Betreft: Verzoek om reactie op notitie '2023 overgangsjaar voor GLB en 7e APN' van LTO

2022D38438

Naar boven