Kamerstukken

Zoekresultaten (17.325)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 20/03/2024

Kamervragen

Het opzeggen van het verdrag inzake clustermunitie door Litouwen

Het opzeggen van het verdrag inzake clustermunitie door Litouwen. 2024Z12171 (ingezonden 24 juli 2024) Vragen van de leden Dobbe (SP), Piri (GroenLinks-PvdA) en Teunissen (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het opzeggen van het...

2024D29405

Kamervragen

Het bericht: ‘Mensen voelen zich niet serieus genomen door UWV bij WIA-aanvraag: 'Arts zei dat ik mijn klachten aandik'’

Het bericht: ‘Mensen voelen zich niet serieus genomen door UWV bij WIA-aanvraag: 'Arts zei dat ik mijn klachten aandik'’. 2024Z12170 (ingezonden 24 juli 2024) Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister van...

2024D29404

Kamervragen

Het bericht “Bedrijven gaan over lijken en verdienen fors aan de goedkope arbeidsmigrant”

Het bericht “Bedrijven gaan over lijken en verdienen fors aan de goedkope arbeidsmigrant”. 2024Z12168 (ingezonden 24 juli 2024) Vragen van het lid Van Oostenbruggen (Nieuw Sociaal Contract) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en...

2024D29402

Kamervragen

Het bericht omtrent de opheffing van commissie Schneiders die de Landelijke Eenheid onderzocht en zou monitoren

Het bericht omtrent de opheffing van commissie Schneiders die de Landelijke Eenheid onderzocht en zou monitoren. 2024Z12169 (ingezonden 24 juli 2024) Vragen van het lid Mutluer (GroenLinks-Pvda) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het...

2024D29403

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof

Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof. Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof Datum 24 juli 2024 Betreft Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof Directie Openbaarmaking Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den...

2024D29397

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de problemen bij Esdégé Reigersdaal

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de problemen bij Esdégé Reigersdaal. AH 2214 2024Z10465 Antwoord van staatssecretaris Maeijer (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 24 juli 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr. 2143...

2024D29387

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte, Piri, Boswijk, Teunissen en Dassenf over het bericht ‘Nederland stuurt toch minister

Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte, Piri, Boswijk, Teunissen en Dassenf over het bericht ‘Nederland stuurt toch minister. KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 23 JULI 2024 ONZE REFERENTIE 4411267 KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 23 JULI...

2024D29399

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte, Piri, Boswijk, Teunissen en Dassenf over het bericht ‘Nederland stuurt toch minister naar Hongarije’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paternotte, Piri, Boswijk, Teunissen en Dassenf over het bericht ‘Nederland stuurt toch minister naar Hongarije’.

2024D29398

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de problemen bij Esdégé Reigersdaal

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Dobbe over de problemen bij Esdégé Reigersdaal.

2024D29388

Overige Kamerstukken

Convocatie gesprek delegatie Taiwan d.d. 9 september 2024

Convocatie gesprek delegatie Taiwan d.d. 9 september 2024. Den Haag, 24 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Activiteit: Gesprek Datum: maandag 9 september 2024 Tijd: 10.30...

2024D29386

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister stuurt in het eerstvolgende halfjaarbericht politie een update over de doorlooptijden van zedenzaken en een nadere beantwoording van de vragen van mevrouw Mutluer ten aanzien van dit onderwerp.

TZ202403-021

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt uiterlijk voor de zomer terug op de mogelijkheden van nader onderzoek naar de rol van 'enablers'.

TZ202403-019

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt bij de voortgangsbrief zeden, in juni of juli, schriftelijk terug op de vragen van mevrouw Michon-Derkzen over de regelgeving ten aanzien van bedrijven met betrekking tot online seksueel overschrijdend gedrag. De minister informeert op verzoek van de heer Eerdmans de Kamer in deze

TZ202403-018

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid komt in het volgende halfjaarbericht politie terug op de volgende onderwerpen: 1. de triggers voor uitstroom uit de politieorganisatie; 2. de samenwerking tussen politie en Defensie met het zicht op zijinstroom; 3. de modernisering van het sterktebegrip, dat nader geconcretiseerd wordt;

TZ202312-036

Toezeggingen

Toezegging bij Femicide

Toezegging bij Femicide. De minister stuurt de contouren van het integrale plan van aanpak in het voorjaar van 2024 naar de Kamer, en gaat in dit integrale plan in op de volgende punten: de afzonderlijke strafbaarstelling van femicide, de uitkomsten van de afspraken met de uitvoeringsorganisaties over deskundigheidsbevordering en opleiding, het

TZ202310-053