Kamerstukken

Zoekresultaten (464.204)

U zoekt in Kamerstukken, [start_date], [end_date]

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 11 augustus 2022 Onderwerp

2022D32407

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA

2022D32406

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Raemakers (D66) over de lange wachttijden bij de ggz. (2022Z12932). Hoogachtend, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder Pagina van 4 Pagina van Pagina van 2 Pagina van Antwoorden op Kamervragen van

2022D32405

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 11 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de opvang van

2022D32397

Kamervragen

De gasopslag Norg

De gasopslag Norg. 2022Z15515 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de minister voor Klimaat en Energie over de gasopslag Norg.   Vraag 1: Klopt het dat gasopslag Norg inmiddels voor 80% is gevuld, maar dat sinds 6 augustus geen injectie meer plaatsvindt?   Vraag 2: Wat zijn de redenen om gasopslag niet verder te

2022D32393

Kamervragen

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”. 2022Z15518 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van de leden Idsinga en Paul (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën over het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”.   1 Heeft u kennisgenomen

2022D32396

Kamervragen

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa. 2022Z15514 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor Klimaat en Energie over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa   1 Bent u bekend met het bericht “Nederlandse huishoudens betalen nu hoogste gasprijs in Europa”? 1)   2 Wat vindt

2022D32392

Kamervragen

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”. 2022Z15516 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van het lid Idsinga (VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën over de opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”.   1 Heeft u kennisgenomen van de opinie “Henk

2022D32394

Kamervragen

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride. 2022Z15513 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van de leden Van Ginneken en Van der Laan (beiden D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride.   1 Bent u bekend met het

2022D32391

Kamervragen

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden. 2022Z15517 (ingezonden 11 augustus 2022) Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden. Vraag 1: Kent u het bericht ‘Fors meer

2022D32395

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra. De vragen van het lid mevrouw Van den Berg (CDA) over Protonencentra (2022Z15289, ingezonden 22 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd

2022D32390

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het rapport Drugs de Baas d.d. 23 juni 2022, Denktank: drugsmisdaad wel te bestrijden, reguleer xtc en onderschep de coke d.d. 22 juni 2022

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het rapport Drugs de Baas d.d. 23 juni 2022, Denktank: drugsmisdaad wel te bestrijden, reguleer xtc en onderschep de coke d.d. 22 juni 2022. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

2022D32389

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. AH 3665 2022Z15293 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht dat onder meer UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland de opvang van asielzoekers op cruiseschepen op zee kwalificeren als ‘een

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. AH 3663 2022Z13084 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar

2022D32379

Naar boven