Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Arbeidsmigratie; Coronasteunpakket; Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement; Voorjaarsnota 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis; Sluiting;

Plenaire verslagen

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022; Opening; Mededelingen; Externe veiligheid; Herziening Richtlijn industriële emissies en de Richtlijn storten van afvalstoffen; Regeling van werkzaamheden; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Nationaal Programma Onderwijs (p.o. en vo); Regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Langeretermijncoronabeleid; Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid/Pakketbeheer; Wet werken waar je wilt; Sluiting;

Plenaire verslagen

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Stikstofbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stikstofbeleid; Sluiting;

Plenaire verslagen

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022; Opening; Mededelingen; Innovatie; Europese top van 23 en 24 juni 2022; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 23 en 24 juni 2022 (voortzetting); Energieraad; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Water; Wet uitzonderen...

Plenaire verslagen

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad op 28 juni 2022; Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik; Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; Sluiting;

Plenaire verslagen

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022; Drugsbeleid; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs...

Plenaire verslagen

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022; Opening; Eurogroep/Ecofin-Raad; Mededelingen; Voorjaarsnota 2022; Stemmingen; Voorjaarsnota 2022; Raad Buitenlandse Zaken; Voorjaarsnota 2022 ; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; Kinderopvang; Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag; Gezond en veilig werken; Wet werken...

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Luchtvaart; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022; Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar...

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dierproeven; Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur; Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet; Voortgangsrapportage lood in...

Plenaire verslagen

87e vergadering, donderdag 2 juni 2022

87e vergadering, donderdag 2 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Opties voor rechtsherstel box 3; Berichtenservice eMates; Handelsbetrekkingen Afrika; Wereldwijde aanpak COVID-19; RBZ Handel; Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven; Verduurzaming industrie; Telecomraad d.d. 3 juni 2022...

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022; Opening; Duurzaam vervoer; Circulaire economie; Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet digitale overheid; Aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen...