Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 29 september 2022

6e vergadering, donderdag 29 september 2022; Opening; Hamerstukken; Wijziging Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon; Inburgering en integratie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Krapte op de...

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 28 september 2022

5e vergadering, woensdag 28 september 2022; Opening; Mededelingen; Financiële markten; Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Datacenters; Ruimtelijke ordening; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Bouwregelgeving; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte...

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 22 september 2022

3e vergadering, donderdag 22 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 21 september 2022

2e vergadering, woensdag 21 september 2022; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 20 september 2022

1e vergadering, dinsdag 20 september 2022; Opening; Mededelingen; Aanbieding Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

109e vergadering, donderdag 15 september 2022

109e vergadering, donderdag 15 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (extra); Systeem van de jeugdbeschermingsketen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Systeem van de jeugdbeschermingsketen; Bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch...

Plenaire verslagen

108e vergadering, woensdag 14 september 2022

108e vergadering, woensdag 14 september 2022; Opening; Mededelingen; Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer; Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT); Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap; Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen; Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie; Mededelingen...

Plenaire verslagen

107e vergadering, dinsdag 13 september 2022

107e vergadering, dinsdag 13 september 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking naar aanleiding van het overlijden van koningin Elizabeth II; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet kiescollege niet-ingezetenen; Rapport Fraude Signalering Voorziening van...

Plenaire verslagen

106e vergadering, donderdag 8 september 2022

106e vergadering, donderdag 8 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Asielopvang; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Asielopvang; Sluiting;

Plenaire verslagen

105e vergadering, woensdag 7 september 2022

105e vergadering, woensdag 7 september 2022; Opening; Mededelingen; Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022; Wet excessief lenen bij eigen vennootschap; Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere...

Plenaire verslagen

104e vergadering, dinsdag 6 september 2022

104e vergadering, dinsdag 6 september 2022; Opening; Vragenuur; Afscheid van de heer De Neef; Beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maritiem; Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Chili...

Plenaire verslagen

103e vergadering, dinsdag 23 augustus 2022

103e vergadering, dinsdag 23 augustus 2022; Opening; Mededelingen; Beëdiging van de heer Simons (VVD), de heer Grevink (VVD) en de heer Dekker (FVD); Regeling van werkzaamheden; De uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken over de...

Plenaire verslagen

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022; Opening; Mededelingen; Sportbeleid; Pgb; Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg; Modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem; Regionale luchthavens; Verduurzaming luchtvaart; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel...

Plenaire verslagen

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdlijnenbeleid ministerie van Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden; (Internationale) Gasmarkt / Leveringszekerheid; Klimaat en energie; Gevangeniswezen en tbs; Adoptie; Arbitrage, mediation en herstelrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Duurzaam...