Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

21e vergadering, donderdag 10 november 2022

21e vergadering, donderdag 10 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Gevangeniswezen en tbs; Wet toekomst pensioenen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Stemmingen; Wet toekomst pensioenen (voortzetting); Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, woensdag 9 november 2022

20e vergadering, woensdag 9 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Besluit verlaagde omzetdrempels zorg; Zoönosen en dierziekten; Gewasbeschermingsmiddelen; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Innovatie en ruimtevaart; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 3 november 2022

18e vergadering, donderdag 3 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Advies Remkes naar aanleiding van de gesprekken...

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 2 november 2022

17e vergadering, woensdag 2 november 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten; Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie; Wet toekomst pensioenen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de Klimaatnota; Begroting Buitenlandse Handel en...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022; Opening; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Integraal Zorgakkoord; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 20 en 21 oktober 2022; Energieraad d.d. 25 oktober 2022; RBZ/Handel; Leerlingenvervoer; Kansspelen; Europees strafregisterinformatiesysteem; Wijziging van de...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 18 oktober 2022

13e vergadering, dinsdag 18 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 13 oktober 2022

12e vergadering, donderdag 13 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Binnenlandse Zaken 2023; Mededelingen; Beëdiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2023; Klimaattop in Sharm el-Sheikh; Sluiting;

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022

11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Wonen; Begroting Staten-Generaal 2023; Begroting Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023; JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Algemene Zaken en begroting Koning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Hoofdlijnenbrief Media 2022; Mestbeleid; Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de informele Europese Raad van 7 oktober 2022...

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening; Staat van het hotspotarchief COVID-19...