Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 15 december 2022

36e vergadering, donderdag 15 december 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Maatschappelijke opvang / beschermd wonen; WRR-rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak"; Acute zorg; Kabinetsbesluit Pallas; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

35e vergadering, woensdag 14 december 2022

35e vergadering, woensdag 14 december 2022; Opening; Mededelingen; Verslag Milieuraad 28 juni 2022; Milieuraad d.d. 20 december 2022; Digitale euro; Najaarsnota 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2022; Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2022; Tiende...

Plenaire verslagen

34e vergadering, dinsdag 13 december 2022

34e vergadering, dinsdag 13 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs; Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet; Europese top van 15-16...

Plenaire verslagen

33e vergadering, donderdag 8 december 2022

33e vergadering, donderdag 8 december 2022; Opening; Mededelingen; Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer; Fiches duurzame producten de norm maken; Leefomgeving; Circulaire economie; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak...

Plenaire verslagen

32e vergadering, woensdag 7 december 2022

32e vergadering, woensdag 7 december 2022; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 8 en 9 december 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Terrorisme/extremisme; Politie; Rechtspraak; Gesubsidieerde rechtsbijstand; Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

31e vergadering, dinsdag 6 december 2022

31e vergadering, dinsdag 6 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven: de heer Dekker (FVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur...

Plenaire verslagen

30e vergadering, donderdag 1 december 2022

30e vergadering, donderdag 1 december 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep; Tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen; Begroting Sociale Zaken...

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 30 november 2022

29e vergadering, woensdag 30 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Telecomraad 6 december 2022; Transportraad 5 december 2022; Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota; Extra regeling van werkzaamheden; Klimaat- en...

Plenaire verslagen

28e vergadering, dinsdag 29 november 2022

28e vergadering, dinsdag 29 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

27e vergadering, donderdag 24 november 2022

27e vergadering, donderdag 24 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

26e vergadering, woensdag 23 november 2022

26e vergadering, woensdag 23 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; NVWA; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023; Raad Buitenlandse...

Plenaire verslagen

25e vergadering, dinsdag 22 november 2022

25e vergadering, dinsdag 22 november 2022; Opening; Vragenuur; Be├źdiging van de heer T.J. Bushoff (PvdA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023; Negende incidentele...

Plenaire verslagen

24e vergadering, donderdag 17 november 2022

24e vergadering, donderdag 17 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Raad Algemene Zaken van 18 november 2022; Begroting Justitie en Veiligheid 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2023...

Plenaire verslagen

23e vergadering, woensdag 16 november 2022

23e vergadering, woensdag 16 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Defensie 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mbo; Eindrapportage Programma Volwaardig Leven; Ggz / Suïcidepreventie; Sluiting;

Plenaire verslagen

22e vergadering, dinsdag 15 november 2022

22e vergadering, dinsdag 15 november 2022; Opening; Vragenuur; Afscheid van mevrouw O.C. Tellegen (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwerpbesluit tot wijziging van onder andere de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke...