Brieven regering

Zoekresultaten (77.732)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'. RIVM In opvolging van het onderzoek dat ik op 27 juni 2023 met de Tweede Kamer heb gedeeld (Kamerstuk 35 334, nr. 257) over Ammoniak van Zee, deel ik hierbij graag...

2024D06742

Brieven regering

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets. Toepassing In navolging van de brief betreffende de regeling met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake bulkdatasets, welke door de minister van Binnenlandse Zaken en...

2024D06706

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket. . Dat betekent dat geen andere regels worden opgenomen dan voor de implementatie noodzakelijk. Dit betekent dat voor eventuele aanvullende nationale...

2024D06657

Brieven regering

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024. , en het toepassen van de Dublinverordening. Alleen zo kan een volledig beeld ontstaan van de staat van het Schengengebied en kunnen gerichte maatregelen worden genomen om ontstane tekortkomingen weg...

2024D06668

Brieven regering

Ontwikkelingen mestmarkt

Ontwikkelingen mestmarkt. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 152 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Er zijn grote zorgen...

2024D06655

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan

Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan. het advies dat de WKR op 15 december 2023 heeft aangeboden. Om een goede kabinetsreactie te geven is meer tijd nodig omdat het een groot aantal aanbevelingen betreft die breed...

2024D06653

Brieven regering

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 600 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D06612

Brieven regering

Staat van de oorlog in Europa

Staat van de oorlog in Europa. Op 24 februari is het twee jaar geleden sinds de grootschalige militaire inval van Rusland in Oekraïne. De Russische agressieoorlog duurt al meer dan 10 jaar en is inmiddels verspreid...

2024D06651

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. Op 9 februari jl. ontving ik het verzoek van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (kenmerk 2024Z02156), waarbij werd verzocht...

2024D06664

Brieven regering

Actuele situatie Ter Apel

Actuele situatie Ter Apel. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3207 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Op 23 januari jl. heeft de...

2024D06599

Brieven regering

Blauwtong: stand van zaken februari 2024

Blauwtong: stand van zaken februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 669 Dierziekte blauwtong Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06537

Brieven regering

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D06583

Brieven regering

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway. Kennisgeving Naar aanleiding van de brand op de Fremantle Highway op 25 juni 2023 en het daarop volgende NRC-artikel van 2 augustus 2023, heeft het NRC Defensie via...

2024D06498

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024. onder meer het vrij verkeer van diensten en goederen, erkenning van beroepskwalificaties en handhaving en implementatie. De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 1 Kamerstuk 21...

2024D06445

Brieven regering

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 821 Nationale Veiligheid 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D06453