Kamerstukken

Zoekresultaten (464.175)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. 2022Z15497 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Klimaat en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom   1 Bent u bekend met het feit dat TenneT in 2021 4 miljard euro heeft

2022D32358

Kamervragen

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt

Het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt. 2022Z15495 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de justitiële samenwerking tussen Nederland en India niet goed verloopt.   1. Heeft u kennisgenomen van het bericht

2022D32353

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. 2022Z15500 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel “Onder de radar”   1 Bent u bekend met het bericht “Onder de radar”? 1)   2 Herkent u het bericht dat bij

2022D32361

Kamervragen

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’

Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’. 2022Z15498 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’.  

2022D32359

Kamervragen

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. 2022Z15499 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Dassen (VOLT), Azarkan (DENK) en Van der Plas (BBB) aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol 1. Herinnert u zich de vraag

2022D32360

Kamervragen

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie. 2022Z15501 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Klimaat & Energie over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie.   1 Bent u ermee bekend dat Nederland in juli de hoogste

2022D32362

Kamervragen

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie

De tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie. 2022Z15496 (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tweet van Dr. Chantal Bleker-Rovers en langdurige bescherming na infectie.   1. Bent u bekend met de tweet van Dr. Chantal

2022D32357

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ons kenmerk NVWA / 22385185 Pagina van 2 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezoekadres Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postadres Postbus 43006 3540 AA Utrecht T 088 223 3333 (algemeen) F 088 223 3334

2022D32350

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

2022D24954

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Deltafonds 2021 (Kamerstuk 36100-J-1). 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en

2022D24960

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1)

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021 (Kamerstuk 36100-A-1). 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van

2022D24961

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de

2022D24950

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen

2022D24953

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2)

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36100-XII-2). 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 Nr. 8 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 augustus 2022 De vaste

2022D24959

Naar boven