Kamerstukken

Zoekresultaten (464.214)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 12 augustus 2022 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de situatie in Ter Apel Directoraat-Generaal Migratie  

2022D32426

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN KETENSTURING  DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4116685 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE REGIE MIGRATIEKETEN KETENSTURING  DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4116685 Pagina van

2022D32425

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. 2022Z15523 (ingezonden 12 augustus 2022) Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’   1 Bent u bekend met het bericht ‘Aanbod

2022D32418

Kamervragen

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”. 2022Z15525 (ingezonden 12 augustus 2022) Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief  “saneringsregeling visserij”   Vraag 1 Heeft u de brandbrief ontvangen en gelezen? 1)   Vraag 2 Is het juist dat tijdens eerdere

2022D32420

Kamervragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB. 2022Z15524 (ingezonden 12 augustus 2022) Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Europese Commissie

2022D32419

Kamervragen

Personeelstekorten overheid

Personeelstekorten overheid. 2022Z15526 (ingezonden 12 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over personeelstekorten overheid   1 Bent u bekend met het artikel 'Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND' van de NOS? 1)   2 Erkent u dat er

2022D32421

Kamervragen

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. 2022Z15527 (ingezonden 12 augustus 2022) Vragen van het lid Palland (CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de bijdrage van de stichting

2022D32422

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125393 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONS

2022D32414

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin. Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA-PAV / 22300017 Pagina van 2

2022D32413

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen en antwoorden inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek

Lijst van vragen en antwoorden inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek. 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 38 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 augustus 2022 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Financiën over de brief van 23 mei 2022 inzake brede

2022D30175

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. AH 3670 2022Z15265 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen

2022D32406

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Paulusma over het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang. AH 3671 2022Z15264 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 11 augustus 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de

2022D32407

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz

Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz. AH 3669 2022Z12932 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 11 augustus 2022) 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp’? 1) Antwoord 1 Ja. 2. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat zorgverzekeraars in

2022D32405

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over Protonencentra. AH 3667 2022Z15289 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 augustus 2022) De vragen van het lid mevrouw Van den Berg (CDA) over Protonencentra (2022Z15289, ingezonden 22 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke

2022D32390

Naar boven