Kamerstukken

Zoekresultaten (464.102)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Overige Kamerstukken

Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro

Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro. 34 463 Politieke Dialoog met de Europese Commissie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN POLITIEKE DIALOOG Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juni 2022 in het kader van een politieke dialoog een brief met vragen over de digitale euro. De Europese Commissie heeft op 22

2022D32239

Kamervragen

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’. 2022Z15466 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Economische Zaken en Klimaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht ‘onderhandse

2022D32246

Kamervragen

Het illegaal boren naar zout

Het illegaal boren naar zout. 2022Z15472 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het illegaal boren naar zout.   1. Kent u de artikelen ‘Zoutbedrijf gebruikt listige truc om te boren waar dat eigenlijk nog niet mag’ en ‘Nedmag boort op

2022D32251

Kamervragen

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger. 2022Z15465 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de minister-president over oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger.   Bent u op de hoogte van het rapport van Amnesty International[1] waarin aangetoond wordt dat het Oekraïense leger op grote

2022D32245

Kamervragen

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders. 2022Z15469 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het aantal woningtoewijzingen aan statushouders.   Wat bedroeg het percentage woningtoewijzingen aan statushouders gedurende de eerste zes maanden van 2022?

2022D32248

Kamervragen

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard. 2022Z15471 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft

2022D32250

Kamervragen

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’. 2022Z15467 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken en Klimaat over het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’.   1 Klopt het dat de aankoop van vakantieparken door particulieren,

2022D32247

Kamervragen

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde. 2022Z15470 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde. Bent u bekend met het bericht ‘Gevluchte gevangene zit straf uit voor marteling'? 1) Wat is het afwegingskader aan de hand

2022D32249

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. De vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de

2022D32244

Overige Kamerstukken

Brief politieke dialoog voor de Europese Commissie over de digitale euro

Brief politieke dialoog voor de Europese Commissie over de digitale euro.

2022D32241

Overige Kamerstukken

Brief van de Europese Commissie over de digitale euro

Brief van de Europese Commissie over de digitale euro.

2022D32240

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'. De vragen van de leden Van den Hil en Bevers (beiden VVD) over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

2022D32238

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg. De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over diplomafraude in de zorg (2022Z15180) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo

2022D32235

Wetsvoorstellen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36178

Indiener J.M.P. van der Laan
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

Justitie en Veiligheid

Naar boven