Kamerstukken

Zoekresultaten (464.191)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee

Antwoord op vragen van het lid Kröger over asielopvang op cruiseschepen op zee. AH 3665 2022Z15293 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht dat onder meer UNHCR en VluchtelingenWerk Nederland de opvang van asielzoekers op cruiseschepen op zee kwalificeren als ‘een

2022D32381

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Uitspraak Europees Hof zet Nederlands asielbeleid op losse schroeven; staat mag documenten asielzoeker niet meer zomaar opzijschuiven'. AH 3663 2022Z13084 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar

2022D32379

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’. AH 3664 2022Z15291 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Vraag 1 Klopt het dat u van plan bent asielzoekers op te vangen op (cruise)schepen die niet zijn

2022D32380

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'. AH 3662 2022Z12756 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3530 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht “Onrust in azc Katwijk na

2022D32378

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer. AH 3657 2022Z15241 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 10 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over gratieverlening Frank

2022D32370

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. AH 3656 2022Z14802 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) Op 8 juli 2022 heeft het lid Vestering (PvdD), schriftelijke vragen gesteld over het toezicht tijdens het Offerfeest (kenmerk

2022D32350

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees. AH 3659 2022Z15009 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) De vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) over de vondst van plastic in veevoer, melk en

2022D32372

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'. AH 3660 2022Z15318 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 10 augustus 2022) De schriftelijke vragen van de leden Kops en Mulder (beide PVV) over

2022D32376

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’. AH 3661 2022Z15181 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3647 Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘De IND komt vaak niet

2022D32377

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces. AH 3658 2022Z15238 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 10 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Eerdmans (JA21), van uw Kamer

2022D32371

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. 2022Z15500 * HERDRUK (ingezonden 10 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel “Onder de radar”   1 Bent u bekend met het bericht “Onder de radar”? 1)   2 Herkent u het bericht dat bij explosief oplopende

2022D32361

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 20220630CD Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf, minister

2022D30370

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen. 20220630CD Mijnbouw/Groningen VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over: - de brief van de

2022D30426

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

Inbreng verslag van een schriftelijk over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’. 35334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Verslag van een

2022D32363

Naar boven