Kamerstukken

Zoekresultaten (464.296)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’. Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de leden Slootweg en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘Als

2022D32565

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief ontvangen van de KNMT d.d. 15 april 2022 inzake commentaar t.b.v. het

2022D32562

Overige Kamerstukken

Advies Kiesraad over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 2021

Advies Kiesraad over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 2021.

2022D32561

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15567 Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

2022D32530

Kamervragen

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15566 Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt

2022D32529

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines. AH 3699 2022Z13483 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3440 1 Bent u bekend met de toename aan cyberaanvallen op windturbines op Europees grondgebied? Antwoord Ja ik ben

2022D32554

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘. AH 3698 2022Z12489 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3499 Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32553

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'de tijd tikt door in het Klokkenhof’. AH 3697 2022Z12634 Antwoord van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3356 Veel van de gestelde vragen zien op de toegevoegde waarde van de

2022D32543

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ‘Steeds vaker zelfgeprinte 3D-vuurwapens in onderwereld: ’Op korte afstand dodelijk’. AH 3695 2022Z10388 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3150

2022D32531

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'. AH 3696 2022Z15275 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 16 augustus 2022) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat in Duitsland Uniper de staat om financiële steun heeft gevraagd? Hoe is de situatie op

2022D32532

Kamervragen

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne

Ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15565 Vragen van de leden Van Raan en Teunissen (beiden PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over ecocide door Russische militaire agressie in Oekraïne (ingezonden 16 augustus

2022D32528

Brieven regering

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. Het COA heeft een hotel aangeschaft in Albergen, gelegen in de gemeente Tubbergen. Dit hotel kan momenteel 80 gasten ontvangen. In potentie kunnen er op deze locatie 300

2022D32555

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497)

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497). Op 16 juni jl. nam de Kamer de motie-Van Dijk/Sjoerdsma (21501-02, nr. 2497) aan waarin de regering wordt verzocht als waarnemer aanwezig te zijn bij de

2022D32556

Overige Kamerstukken

Statement by the Netherlands at the 1st Meeting of States Parties of the TPNW, 22 June 2022

Statement by the Netherlands at the 1st Meeting of States Parties of the TPNW, 22 June 2022.

2022D32557

Naar boven