Kamerstukken

Zoekresultaten (468.995)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft

2022D39881

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D40043

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië.

2022D40044

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

2022D40036

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384).

2022D40050

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384). Via een brief van 30 september 2022 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht uw Kamer te informeren over de verdere procesgang (en

2022D40049

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Aan de

2022D40037

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach.

2022D40041

Overige Kamerstukken

Overzicht aanvullende werking Wzl

Overzicht aanvullende werking Wzl.

2022D40053

Brieven regering

Nazending bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35844)

Nazending bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35844). Op 23 september 2022 heb ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel van wet toegezonden. De bij

2022D40051

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 22112-3499 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... (W De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de milieubelasting door

2022D40046

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt.

2022D40039

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 22112-3500 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... (2) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de Verordening duurzaam

2022D40047

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft

2022D39882

Naar boven