Kamerstukken

Zoekresultaten (468.933)

U zoekt in Kamerstukken, [start_date], [end_date]

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen. De vragen van het lid Westerveld (GL) over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op

2022D39963

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 32827-267 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een kloof lijkt te zijn tussen stad en platteland; constaterende dat er relatief weinig mensen uit

2022D39964

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie JA21 D66 = Democraten 66 SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PVV = Partij voor de Vrijheid DENK CDA = Christen-Democratisch Appèl Volt SP = Socialistische Partij Fractie Den Haan PvdA = Partij van de Arbeid BBB

2022D39966

Moties

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma. 32827-266 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN STRIEN SJOERDSMA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie versterken gezamenlijk aanbieden Nederlandse content door publieke en private mediapartijen (NLZIET) De Kamer, Gehoord de

2022D39962

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (respectievelijk begrotingshoofdstukken X en K)

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (respectievelijk begrotingshoofdstukken X en K). / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl

2022D39885

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA-PAV / 22509665 Pagina van 36 Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Bezoekadres

2022D39957

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 6 oktober 2022 betreft Aandachtspunten bij de

2022D39888

Moties

Motie van het lid Werner

Motie van het lid Werner. 32827-263 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID WERNER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) (10) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat omroepverenigingen staat moeten zijn om online mensen aan zich te binden en te werken aan hun maatschappelijke

2022D39958

Overige Kamerstukken

Beslisnota over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

Beslisnota over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP.

2022D39948

Moties

Motie van het lid Van Baarle

Motie van het lid Van Baarle. 32827-260 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE 7 Voorgesteld 6 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ~ constaterende dat er terechte ophef is ontstaan over uitzendingen

2022D39946

Moties

Motie van de leden Martin Bosma en Van der Plas

Motie van de leden Martin Bosma en Van der Plas. 32827-262 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN MARTIN BOSMA EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie Bosma NPO-programma Het Dorp De Kamer, gehoord de beraadslagingen, Overwegende dat de NPO de stekker heeft gehaald

2022D39950

Moties

Motie van de leden Werner en Van der Plas

Motie van de leden Werner en Van der Plas. 32827-265 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor ruim 300.000 mensén met een visuele beperking het audiovisuele mediaaanbod

2022D39961

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Ellemeet (GL) over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

2022D39954

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD. De vragen van het lid Van Meijeren (FvD) over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd

2022D39951

Naar boven