Kamerstukken

Zoekresultaten (469.408)

U zoekt in Kamerstukken, [start_date], [end_date]

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Moties

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk. 33037-475 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN TJEERD DE GROOT EN BOSWIJK Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) ©) Motie monitoren grasland De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de afbouw van derogatie vrees bestaat dat boeren grasland om

2022D40024

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509171 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie

2022D40023

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'.

2022D40027

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnenbetalen

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnenbetalen.

2022D40025

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de Kamervragen die het lid van Dijk (CDA) op 22 juni 2022 aan de staatssecretaris van Toeslagen en Douane over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk

2022D40026

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Hoofdlijnenbrief Media 2022;

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-471 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie maatwerkaanpak De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afbouw van de derogatie en de daaraan verbonden voorwaarde van minimaal 80% grasland zal leiden

2022D40016

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-472 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie bufferstroken De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde generieke aanwijzing van drie meter brede bemestingsvrije bufferzones afwijkt

2022D40017

Overige Kamerstukken

Voorstel van het lid BOSWIJK (CDA) voor een hoorzitting met de heer Remkes en voor het omzetten van het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 oktober in een schriftelijk overleg (SO)

Voorstel van het lid BOSWIJK (CDA) voor een hoorzitting met de heer Remkes en voor het omzetten van het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 oktober in een schriftelijk overleg (SO). Tweetal e-mailprocedures commissie LNV dd. 6 en 7 oktober 2022 2022Z18730 Van: Boswijk, D.G. (Derk) Verzonden: donderdag 6 oktober

2022D40020

Overige Kamerstukken

Beslisnota's bij brief Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

Beslisnota's bij brief Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane.

2022D40015

Moties

Motie van de leden Thijssen en Bromet

Motie van de leden Thijssen en Bromet. 33037-474 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Motie: derogatie gelden toekomstbestendig besteden De Kamer, Gehcord de beraadslaging; Overwegende, het ondersteunen van veehouders die hun derogatie verliezen, van

2022D40022

Overige Kamerstukken

Verzoek m.b.t. commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid

Verzoek m.b.t. commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.iw@tweedekamer.nl Commissie I&W Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Plaats en datum: Den Haag, 6 oktober 2022 Betreft: Voorstel van de voorbereidingsgroep Integraal

2022D39911

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-470 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) a De kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gaat worden gewerkt de bestaande vergoedingen voor veel natuur in slootkanten

2022D40014

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-469 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) ©) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gewerkt gaat worden hierdoor een groot areaal grond voor voedselproductie

2022D40010

Naar boven