Kamerstukken

Zoekresultaten (464.342)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'. De vragen van het lid Van den Hil (VVD) over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel' (2022Z15392, ingezonden 1 augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke

2022D32640

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek. De vragen van het lid Maeijer (PVV) over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek (2022Z15390, ingezonden 1 augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden

2022D32639

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. AH 3714 2022Z15094 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3645 Vraag 1 Bent u op de hoogte van het interview met Pfizer CEO Bourla waarin hij

2022D32618

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg. AH 3715 2022Z10727 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3191 Vraag 1 Heeft u

2022D32631

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’. AH 3712 2022Z15370 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid

2022D32634

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt. AH 3711 2022Z15369 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw

2022D32632

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart. AH 3710 2022Z15364 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1), van uw Kamer aan de

2022D32628

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files. AH 3713 2022Z15010 Mededeling van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over de Uber-files niet binnen de gestelde termijn van drie weken

2022D32635

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''. AH 3709 2022Z14970 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP), van

2022D32627

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Overige Kamerstukken

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp.

2022D32630

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 20220706CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29282-484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw. 20220706CD Visserij en tuinbouw 32627-40 29675 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Infrastructuur en

2022D31170

Naar boven