Kamerstukken

Zoekresultaten (469.438)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 11 oktober 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van

2022D39509

Moties

Motie van de leden Thijssen en Bromet

Motie van de leden Thijssen en Bromet. 22112-3508 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... (2) Plan voor versnelling groei aandeel biologische productie De

2022D40068

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas.

2022D40077

Moties

Motie van het lid Bromet

Motie van het lid Bromet. 22112-3509 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... y De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende, dat water en bodem leidend zijn;

2022D40069

Moties

Motie van het lid Beckerman

Motie van het lid Beckerman. 22112-3502 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... Motie Inbouwen van tussendoel 2028 Voorgesteld op 6 oktober 2022 De Kamer, Gehoord

2022D40057

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over content op websites

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over content op websites. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Pagina 1 van 2 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 6 oktober 2022 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over content op websites

2022D40060

Moties

Motie van het lid Beckerman

Motie van het lid Beckerman. 22112-3503 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... Matie Stop lobbyactiviteiten van bestrijdingsmiddelenbedrijven Voorgesteld op 6

2022D40058

Overige Kamerstukken

36184 Verslag houdende lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

36184 Verslag houdende lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer). Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken

2022D40056

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij nazending bijlage bij nota n.a.v. het verslag inzake het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Beslisnota bij nazending bijlage bij nota n.a.v. het verslag inzake het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal.

2022D40054

Moties

Motie van de leden Bromet en Thijssen

Motie van de leden Bromet en Thijssen. 22112-3510 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... cy De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat

2022D40071

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst Financiën - 6 oktober 2022 (PDF)

Besluitenlijst Financiën - 6 oktober 2022. Den Haag, 6 oktober 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): EZK i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 oktober 2022 (Voortgang) wet- en regelgeving 1. Agendapunt: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten

2022D40045

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 22112-3513 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... IS De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende verplichting om in

2022D40076

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 22112-3512 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... De Kamer, Gehoord de beraardslaging Constaterende dat de Europese Commissie

2022D40075

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s.

Motie van het lid Van Campen c.s.. 22112-3505 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het voorstel van

2022D40062

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot

Motie van het lid Tjeerd de Groot. 22112-3501 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... Motie voorzorg bij twijfel over gewasbescherming De Kamer, gehoord de

2022D40055

Naar boven