Kamerstukken

Zoekresultaten (464.127)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Het illegaal boren naar zout

Het illegaal boren naar zout. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15472 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het illegaal boren naar zout (ingezonden 8 augustus 2022). Vraag 1 Kent u de artikelen

2022D32251

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ’Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ’Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'. AH 3648 2022Z15184 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 8 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen (beiden

2022D32257

Kamervragen

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15471 Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de Hoge Raad het

2022D32250

Kamervragen

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15470 Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde (ingezonden 8 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32249

Kamervragen

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15466 Vragen van de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Economische Zaken en Klimaat en voor

2022D32246

Kamervragen

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15469 Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het aantal woningtoewijzingen aan statushouders (ingezonden 8 augustus 2022). Vraag 1 Wat

2022D32248

Kamervragen

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15467 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken en Klimaat over het rapport «onderzoek opkopen vakantieparken»

2022D32247

Kamervragen

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15465 Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de Minister-President over oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger (ingezonden 8 augustus 2022). Vraag 1 Bent u op de hoogte van

2022D32245

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’. AH 3647 2022Z15181 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 8 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Podt (D66), van uw Kamer aan de staatssecretaris van

2022D32255

Brieven regering

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022. Verslag Met deze brief informeer ik de Kamer over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 18 juli jl. plaatsvond in Brussel. Dit betreft de onderwerpen waar ik de Kamer eerder in de Geannoteerde Agenda over informeerde, plus een aantal Any Other Business punten. Tevens maak ik

2022D32258

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg. AH 3643 2022Z15180 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 8 augustus 2022) De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over diplomafraude in de zorg (2022Z15180) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De

2022D32235

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'. AH 3644 2022Z15222 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 8 augustus 2022) De vragen van de leden Van den Hil en Bevers (beiden VVD) over het

2022D32238

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. AH 3645 2022Z15094 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 augustus 2022) De vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094) kunnen tot mijn spijt niet

2022D32244

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen. AH 3646 2022Z15174 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 8 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), van uw Kamer aan de

2022D32254

Naar boven