kamerstukken

Zoekresultaten (464.104)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Van der Plas over ‘stikstof’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Van der Plas over ‘stikstof’. AH 3632 2022Z15321 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 3 augustus 2022) Op 25 juli jongstleden hebben de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) schriftelijke vragen gesteld over ‘stikstof’ (kenmerk 2022Z15321).

2022D32113

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen. AH 3630 2022Z15011 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 3 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de minister voor

2022D32106

Kamervragen

Uitsluiting en exclusie pride walk Amsterdam

Uitsluiting en exclusie pride walk Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15421 Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over uitsluiting en exclusie pride walk Amsterdam (ingezonden 3 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met

2022D32117

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Plas en Omtzigt over ‘stikstof’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Plas en Omtzigt over ‘stikstof’. AH 3631 2022Z15291 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 3 augustus 2022) Op 1 augustus jongstleden hebben de leden Van der Plas (BBB) en Omtzigt (Omtzigt) schriftelijke vragen gesteld over ‘stikstof’ (uw kenmerk

2022D32112

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden. AH 3634 2022Z14801 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 augustus 2022) De vragen van het lid Vestering (PvdD) over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen

2022D32121

Kamervragen

Uitspraken Maarten van Rossem en opstarten van een boerderij door de Staatstelevisie

Uitspraken Maarten van Rossem en opstarten van een boerderij door de Staatstelevisie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15420 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over uitspraken Maarten van Rossem en opstarten

2022D32116

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het nieuws dat 700 varkens zijn omgekomen nadat een Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens is gekanteld op een Duitse snelweg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het nieuws dat 700 varkens zijn omgekomen nadat een Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens is gekanteld op een Duitse snelweg. AH 3633 2022Z15056 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 augustus 2022) De vragen van het lid Vestering (PvdD) over

2022D32120

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over de toename van de export van varkens over lange afstanden en de dreiging van Afrikaanse varkenspest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over de toename van de export van varkens over lange afstanden en de dreiging van Afrikaanse varkenspest. AH 3635 2022Z15290 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 augustus 2022) De vragen van het lid Vestering (PvdD) over de toename van de export van

2022D32122

Kamervragen

Het aantal toegenomen vluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Het aantal toegenomen vluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15419 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het aantal toegenomen vluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) (ingezonden

2022D32115

Kamervragen

De rol van Frontex bij illegale pushbacks door de Griekse kustwacht

De rol van Frontex bij illegale pushbacks door de Griekse kustwacht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15418 Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de rol van Frontex bij illegale pushbacks door de Griekse kustwacht (ingezonden 3 augustus

2022D32114

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Klimaat en energie (algemeen)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Klimaat en energie (algemeen). 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1083 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Jetten, minister voor Klimaat en Energie, over: -

2022D27687

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB. 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 351 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van de

2022D27517

Brieven regering

Diverse onderwerpen migratiebeleid

Diverse onderwerpen migratiebeleid. 30 573 Migratiebeleid 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 192 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 In deze brief informeer ik u over een aantal migratie- en asielgerelateerde onderwerpen. Over de opvangsituatie

2022D32057

Kamervragen

Kinderen die uithuis geplaatst zijn, het toeslagenschandaal en de schadevergoeding die zij krijgen uitgekeerd, terwijl ze nog uithuis geplaatst zijn

Kinderen die uithuis geplaatst zijn, het toeslagenschandaal en de schadevergoeding die zij krijgen uitgekeerd, terwijl ze nog uithuis geplaatst zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15410 Vragen van de leden Omtzigt en Marijnissen aan de Minister voor Rechtsbescherming en de

2022D32066

Kamervragen

Ziekenhuisopnames van gevaccineerde personen

Ziekenhuisopnames van gevaccineerde personen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15407 Vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ziekenhuisopnames van gevaccineerde personen (ingezonden 2 augustus 2022). Vraag 1 Heeft u

2022D32063

Naar boven