kamerstukken

Zoekresultaten (464.394)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Brieven regering

Instelling Maatschappelijk Impact Team

Instelling Maatschappelijk Impact Team. Instelling Hierbij ontvangt u het instellings- en benoemingsbesluit van het Maatschappelijk Impact Team (hierna: het MIT). In de kamerbrief van 13 juni 2022 heb ik mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken en Klimaat de instelling van het MIT

2022D32707

Overige Kamerstukken

Benoemingsbesluit MIT

Benoemingsbesluit MIT.

2022D32708

Overige Kamerstukken

Instellingsbesluit MIT

Instellingsbesluit MIT.

2022D32709

Overige Kamerstukken

IGS kwartaaloverzicht 2022-02

IGS kwartaaloverzicht 2022-02.

2022D32705

Overige Kamerstukken

Overzicht 2022 tweede kwartaal

Overzicht 2022 tweede kwartaal.

2022D32706

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022. Hierbij bied ik u het periodieke overzicht aan van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2022. In deze brief wordt eerst ingegaan op de implementatieachterstand zoals die op 30

2022D32704

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag. Geannoteerde Hierbij doe ik uw Kamer de geannoteerde agenda toekomen van de informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid, welke plaatsvindt op 2 september 2022 in

2022D32703

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het oproepen tot gebruik vetorecht inzake EU-wanbeleid boeren

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het oproepen tot gebruik vetorecht inzake EU-wanbeleid boeren. Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA-PAV / 22324510 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

2022D32701

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden

Antwoord op vragen van het lid Vestering over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden. Directoraat-generaal Agro Ons kenmerk DGA / 22334746 Pagina van 5 Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001858272854000 T

2022D32700

Brieven regering

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming. DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN CRIMINALITEITSFENOMENEN  DATUM 19 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4168242 DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN CRIMINALITEITSFENOMENEN  DATUM 19 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4168242 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Directoraat-Generaal Straffen

2022D32698

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer over de aanrijtijden van ambulances

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer over de aanrijtijden van ambulances. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) over aanrijtijden van ambulances (2022Z15405, ingezonden 2 augustus 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers

2022D32697

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Antwoord op vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ons kenmerk NVWA / 22404372 Pagina van 3 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezoekadres Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postadres Postbus 43006 3540 AA Utrecht T 088 223 3333 (algemeen) F 088 223 3334 (algemeen)

2022D32702

Overige Kamerstukken

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming.

2022D32699

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer (2022Z15337, ingezonden 26 juli 2022). Hoogachtend, de minister van

2022D32696

Naar boven