Kamerstukken

Zoekresultaten (464.107)

U zoekt in Kamerstukken

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 28 286 Dierenwelzijn Nr. 200 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor

2022D28109

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 135 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en

2022D29813

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid. 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 322 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van

2022D28621

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie. 27 830 Materieelprojecten Nr. 372 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, staatssecretaris van Defensie, over: - de brief van de minister van Defensie

2022D28993

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak. AH 3640 2022Z12156 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 4 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3457 Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘De regeling van

2022D32183

Kamervragen

Het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een operatiekamer sluit vanwege personeelstekort

Het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een operatiekamer sluit vanwege personeelstekort. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15431 Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een

2022D32168

Kamervragen

Het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen

Het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15432 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen.

2022D32178

Kamervragen

Het bericht dat WOII-veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Het bericht dat WOII-veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15433 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat WOII-veteranen niet naar de

2022D32177

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure: verplaatsen SO RAZ Cohesiebeleid naar 23 augustus 2022 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure: verplaatsen SO RAZ Cohesiebeleid naar 23 augustus 2022. Den Haag, 4 augustus 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): Document: BUZA i.v.m. agendapunt 1 EZK i.v.m. agendapunt 1 Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 4 augustus 2022 Agendapunt: E-MAILPROCEDURE:

2022D32188

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Thijssen en Bromet over het bericht 'Rabobank keert zich tegen stikstofaanpak kabinet'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Thijssen en Bromet over het bericht 'Rabobank keert zich tegen stikstofaanpak kabinet'. AH 3639 2022Z12493 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 4 augustus 2022) Op 20 juni jl. hebben de leden de leden

2022D32187

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn in een zaak omtrent interlandelijke adoptie

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn in een zaak omtrent interlandelijke adoptie. AH 3638 2022Z15057 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 4 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de

2022D32180

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het rapport van Nils Melzer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het rapport van Nils Melzer. AH 3637 2022Z15052 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 4 augustus 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, mede dat de schriftelijke

2022D32174

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd», het bericht «Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd», het bericht «Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg. AH 3636 2022Z15051 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg

2022D32171

Brieven regering

Stand van zaken droogteproblematiek

Stand van zaken droogteproblematiek. 27 625 Waterbeleid Nr. 586 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2022 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat de Landelijke Coördinatiecommissie

2022D32119

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over NAVO

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over NAVO. 28 676 NAVO Nr. 415 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 23 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ollongren,

2022D28078

Naar boven