kamerstukken

Zoekresultaten (383)

U zoekt op ‘van den hul’ U zoekt in Kamerstukken, Schriftelijke vragen, TK

Kamervragen

Passend onderwijs

en ondersteuningsvraag, zodat er meer inzicht kan worden verschaft in het probleem? Deelt u tevens de mening dat het niet uitvoeren van dit verzoek politieke onwil is? Kunt u uw antwoorden toelichten? Vraag 14 Wat is de status van de motie-Kwint/Van den Hul over het monitoren van de wachtlijsten in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal

2022D14022

Kamervragen

Het mogelijk verdwijnen van de Bredabus

Molen, Van den Berg en Inge van Dijk (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus (ingezonden 22 februari 2022). Vraag 1 Kent u het bericht «Van Zeeland tot Breda: politici willen Bredabus koste wat kost behouden»?1 Vraag 2 Deelt u de zorgen van de inwoners van Hulst en omstreken

2022D06972

Kamervragen

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19)

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z01611 Vragen van de leden Kwint (SP) en De Hoop (PvdA) aan de Minister van

2022D03611

Kamervragen

Het nieuws dat supermarkten samen met FNV de misstanden in de Italiaanse tomatenteelt willen aanpakken

Italië moeten wijzen op de bizarre misstanden die zich voordoen in de Italiaanse tomatenteelt? Vraag 6 Bent u bereid in Europees verband Italië aan te spreken op deze misstanden? 1 Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over het bericht dat arbeidsmigranten slavenarbeid verrichten op Italiaanse tomatenplantages. Aanhangsel van de Handelingen,

2022D01805

Kamervragen

Het artikel 'Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden'

klassen op basis van gender en het afwijzen van seksuele diversiteit in lijn is met een reeks recent door de Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van de leden Kwint cs. en de motievan de leden Van den Hul en Jasper Van Dijk?2 1 De telegraaf, d.d. 3 juli 2021

2021D27977

Kamervragen

De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden

De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden. «Juist met hen heb ik vorig jaar afspraken gemaakt»», www.gelderlander.nl/ home/minister-slob-verbaasd-over-alarm-van-grote-steden-over-het-lerarentekort-juist-methen-heb-ik-vorig-jaar-afspraken-gemaakt~a15ef76e/?referrer=https%3A%2F%2F www.google.com%2F 3 Antwoord op vragen van lid Van den Hul over

2021D27528

Kamervragen

Het terugsturen van Soedanese afgewezen asielzoekers naar Soedan

2020/09/24/besluit-op-wob-verzoek-over-soedan-24-september2020/Bijlagen+bij+besluit+op+Wob-verzoek+over+Soedan+24+september+2020+deel+1.pdf) p. 5 en 6. 10 Antwoord 6 op schriftelijke vragen van Van den Hul c.s. (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1812). Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 3 Vraag 19 Bent u het eens met

2021D24792

Kamervragen

Het bericht 'School duwt kinderen ongevraagd uit de kast'

3 Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Vraag 7 In hoeverre komt de visie van de Gomarus4, dat seksualiteit thuishoort binnen een huwelijk tussen één man en één vrouw, overeen met het aangenomen amendement Van den Hul c.s.5, dat vraagt om een norm tot handelen met betrekking tot respect tot LHBTI’ers? Klopt het dat deze visie en handeling

2021D11360

Kamervragen

De vaccinatiestrategie voor kwetsbaren.

De vaccinatiestrategie voor kwetsbaren.. Deelt u de mening dat het de noodzaak onderstreept van prioriteit voor mensen met een handicap? Vraag 10 Deelt u de mening dat juist de groep met een medische indicatie het afgelopen jaar enorm zwaar is geraakt door de COVID-19-pandemie en al bijna een jaar in thuisisolatie verkeren en dat dit zwaar onmenselijk

2021D10104

Kamervragen

Het beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om Nederlandse bedrijven te stimuleren tot investeringen in de sportsector van Qatar

Het beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om Nederlandse bedrijven te stimuleren tot investeringen in de sportsector van Qatar. Vraag 5 Waarom stimuleert de RVO hoe dan ook Nederlandse investeringen in Qatar in het licht van de bekende feiten over de situatie van buitenlandse werknemers daar? Bent u bereid dit beleid te staken? Zo nee,

2021D09698

Kamervragen

De sloop van een Palestijns dorp

De sloop van een Palestijns dorp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z04035 Vragen van de leden Karabulut (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sloop van een Palestijns dorp (ingezonden 2 maart 2021). Vraag 1 Kent u het bericht

2021D08828

Kamervragen

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z03530 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op

2021D07827

Kamervragen

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02820 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt»

2021D06221

Kamervragen

De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis

De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02652 Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Onderwijs,

2021D05832

Kamervragen

Het ter dood veroordeelde Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar

Het ter dood veroordeelde Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02289 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) Van den Hul (PvdA), Sjoerdsma (D66) en Karabulut

2021D05094

Naar boven