Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen)

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen).

2022P13973

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065) (vervallen).

2022P13987

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021. 36100-XVII-0  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021   36100-XII-0  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021   36100-K-0  Slotwet

2022P13942

Stemmingsuitslagen

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022. 36120-K-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)   36120-IV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

2022P13944

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel. 35925-XIV-135  Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming  

2022P13866

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart. 31936-956  Motie van de leden Van Raan en Kröger over een plan over de omvang van de energievraag van de lucht- en scheepvaart   31936-957  Motie van de leden Van Raan en Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen  

2022P13867

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb. 36081-12  Motie van het lid Stoffer   36081-9  Motie van het lid Van Haga   36081-11  Motie van het lid Stoffer   36081-8  Motie van het lid Van Haga   36081-13  Motie van het lid Van der Plas   36081-14  Motie van het lid Kröger   36081-10  Motie van het lid Van Haga  

2022P13810

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb).

2022P13765

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers. 29936-66  Motie van het lid Van Nispen   29936-68  Motie van het lid Van Nispen   29936-69  Motie van de leden Sneller en Ellian   29936-67  Motie van het lid Van Nispen  

2022P13763

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. --1  Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260)  

2022P13762

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie.

2022P13761

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. --1  Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138)  

2022P13764

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen. --1  Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over het bewijsvermoeden van toepassing laten zijn in relatie tot de gasopslag bij Grijpskerk (t.v.v. 33529-1047)   33529-1051  Motie van de leden Kröger en Thijssen over slechts tijdelijke winningsvergunningen

2022P13759

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid. 31839-859  Motie van de leden Kwint en Westerveld   31839-869  Motie van het lid Sylvana Simons   31839-864  Motie van de leden Ceder en Raemakers   31839-870  Motie van het lid De Neef   31839-862  Motie van de leden Den Haan en Westerveld   31839-863  Motie van de

2022P13760

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-851  Motie van het lid Sneller c.s. over het laten voortbestaan van Bonjo   24587-848  Motie van het lid Van Nispen over een verbod op het uitkeren van winsten voor forensische zorginstellingen   24587-844  Motie van het lid Ellian over per direct nadere

2022P13755

Naar boven