Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (55)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, Stemmingsuitslagen, 08/12/2020

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (35570-B)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (35570-B). 35570-B-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021   35570-B-7  Amendement van het lid Van Raak over extra middelen voor het gemeentefonds  

2020P19903

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

Moties ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas. 30015-90  Motie van het lid Van Brenk over geen rechtstreekse toegankelijkheid tot de ambtelijke top voor het bedrijfsleven   30015-97  Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over het opnemen van alle

2020P19872

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021. --1  Gewijzigde motie van het lid Van Ojik c.s. over de achterstanden bij de IND voor 1 juli 2021 wegwerken (t.v.v. 35570-VI-39)  

2020P19879

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35544)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35544). 35544-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)   35544-3  Amendement van het lid Gijs van

2020P19884

Stemmingsuitslagen

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35532)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35532). 35532-7  Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van de beurtelingse verkiezing   35532-0  Verklaring dat er grond

2020P19880

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (35570-IV)

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (35570-IV). 35570-IV-0  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021  

2020P19898

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (35570-VIII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (35570-VIII). 35570-VIII-27  Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis   35570-VIII-24  Amendement van het lid Kwint over een

2020P19905

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Van den Nieuwenhuijzen en Van den Hul over een uitbreiding van de inzet op cash transfers (t.v.v. 33625-324)  

2020P19871

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken. 35570-XVI-53  Motie van het lid Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector   35570-XVI-45  Motie van het lid Westerveld c.s. over een schadefonds voor turnsters met klachten ten gevolge van

2020P19863

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (35570-IIB)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (35570-IIB). 35570-IIB-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021  

2020P19896

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (35570-J)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (35570-J). 35570-J-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021  

2020P19911

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (35570-K)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (35570-K). 35570-K-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021  

2020P19908

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (35570-IIA)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (35570-IIA). 35570-IIA-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021  

2020P19895

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (35570-XVI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (35570-XVI). 35570-XVI-18  Amendement van de leden Van Beukering-Huijbregts en Raemakers 35570-XVI-18 over middelen voor het verhogen van het subsidiebudget voor kennis en informatiebeleid   35570-XVI-57  Amendement van het lid

2020P19915

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (35570-VII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (35570-VII). 35570-VII-0  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021   35570-VII-39  Gewijzigd amendement van het lid Nijboer t.v.v. nr.

2020P19902

Naar boven