Plenaire verslagen

Zoekresultaten (108)

U zoekt op ‘abortus’ U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

25e vergadering, dinsdag 23 november 2021

25e vergadering, dinsdag 23 november 2021; Opening; Herdenking van de heer B.J. (Bas) van der Vlies; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen; Volkshuisvestelijke en ruimtelijkeordeningsaspecten; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Leefbaarheid en veiligheid; Bouwregelgeving; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

24e vergadering, donderdag 18 november 2021

24e vergadering, donderdag 18 november 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Zaken 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, woensdag 17 november 2021

23e vergadering, woensdag 17 november 2021; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2022; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 27 oktober 2021

14e vergadering, woensdag 27 oktober 2021; Opening; Mededelingen; Begroting Binnenlandse Zaken 2022; Mededelingen; Beëdiging van mevrouw Kröger (GroenLinks) en mevrouw Sahla (D66); Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2022; "Fit for 55"-klimaatpakket van de Europese Commissie; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 12 oktober 2021

10e vergadering, dinsdag 12 oktober 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 21 en 22 oktober 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 5 oktober 2021

7e vergadering, dinsdag 5 oktober 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateur; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 17 juni 2021

90e vergadering, donderdag 17 juni 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen; Situatie op het Avicenna College; Vermeende tlv-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio; Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Raad Algemene Zaken; Raad Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Sluiting;

Plenaire verslagen

59e vergadering, donderdag 25 februari 2021

59e vergadering, donderdag 25 februari 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing; Inwerkingtredingsdatum Omgevingswet; Vereenvoudiging bekostiging vo; Mbo en praktijkonderwijs; Leefomgeving; Armoede- en schuldenbeleid; Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl; Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel; Toekomstvisie transgenderzorg; Zwangerschap en geboorte; Handreiking kindzorg; Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving; Raad Buitenlandse Zaken; Huiselijk geweld/Kindermishandeling; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

25e vergadering, dinsdag 17 november 2020

25e vergadering, dinsdag 17 november 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gezond en veilig werken; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, woensdag 11 november 2020

23e vergadering, woensdag 11 november 2020; Opening; Mededelingen; Raad Algemene Zaken van 10 november 2020; Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie; "Niet-letale steun" aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland; Begroting Buitenlandse Zaken 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2021; JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratiepact); Pakket Belastingplan 2021; Nertsen en COVID-19 ; Pakket Belastingplan 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

22e vergadering, dinsdag 10 november 2020

22e vergadering, dinsdag 10 november 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 28 oktober 2020

17e vergadering, woensdag 28 oktober 2020; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 16 september 2020

2e vergadering, woensdag 16 september 2020; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

95e vergadering, dinsdag 1 september 2020

95e vergadering, dinsdag 1 september 2020; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Popken (PVV); Beëdiging van de heer Fritsma (PVV); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Erkenning Nederlandse gebarentaal; Opneming bepalingen correctief referendum in Grondwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, donderdag 2 juli 2020

91e vergadering, donderdag 2 juli 2020; Opening; Mededelingen; Democratie, kiesrecht en desinformatie; Bouwen; Mijnbouw/Groningen; Gevangeniswezen/tbs; Beleidsvisie op filantropie; VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen; Belastingdienst; Zzp; Beëdiging van de heer M.N. Bolkestein (VVD) ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland; VAO Financiële verhoudingen (AO d.d. 02/07); Jeugd; Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord; Datalek Donorregister; VSO Jaarverslag ministerie van VWS 2019; Kernwapenbeleid; Handhaving in het verkeer; Terrorisme; VSO Seksueel misbruik door pro-anorexiacoaches; Ggz, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie; Sportbeleid; Subsidieregeling Abortusklinieken; Luchtvaartonderwerpen (29665, nr. 385); MIRT; Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren; Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019; Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel; Klimaat en energie; Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen; Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Sluiting;

Naar boven