Kamervragen

Zoekresultaten (861)

U zoekt op ‘van den hul’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over passend onderwijs

kader van het bredere gesprek over het terugdringen van het aantal leerlingen dat verzuimt, nader in gesprek over hoe de steunpunten bijdragen aan het terugleiden van thuiszitters naar het onderwijs. Vraag 14 Wat is de status van de motie-Kwint/Van den Hul over het monitoren van de wachtlijsten in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal

2022D31350

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over het verschijnen van de Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People covering events that occurred in Europe and Central Asia between January-December 2021 van ILGA Europe

personen? ZonMw faciliteert (in opdracht van het ministerie van OCW) een onderzoek naar de prevalentie van (onnodige) medische ingrepen bij kinderen met DSD/Intersekse. Dit ter uitvoering van de motie Bergkamp/Van den Hul (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 131). Het onderzoek dat door het NIVEL wordt uitgevoerd is gestart in september 2021 en zal naar verwachting

2022D30836

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kwint over Passend onderwijs

dit vervolgens landelijk gecategoriseerd kan worden naar redenen van thuiszitten en ondersteuningsvraag, zodat er meer inzicht kan worden verschaft in het probleem? Deelt u tevens de mening dat het niet uitvoeren van dit verzoek politieke onwil is? Kunt u uw antwoorden toelichten? Vraag 14 Wat is de status van de motie-Kwint/Van den Hul over het monitoren

2022D20886

Kamervragen

Passend onderwijs

en ondersteuningsvraag, zodat er meer inzicht kan worden verschaft in het probleem? Deelt u tevens de mening dat het niet uitvoeren van dit verzoek politieke onwil is? Kunt u uw antwoorden toelichten? Vraag 14 Wat is de status van de motie-Kwint/Van den Hul over het monitoren van de wachtlijsten in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal

2022D14022

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en De Hoop over de aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35 252, nr. 19)

Antwoord op vragen van de leden Kwint en De Hoop over de aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35 252, nr. 19). Ik heb naar aanleiding van uw vragen de VH en UNL gevraagd de handreiking nogmaals onder de aandacht te brengen bij de instellingen

2022D09491

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Inge van Dijk over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus n.a.v. het bericht van omroep Zeeland ‘Van Zeeland tot Breda: politici willen Bredabus koste wat kost behouden’

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Inge van Dijk over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus n.a.v. het bericht van omroep Zeeland ‘Van Zeeland tot Breda: politici willen Bredabus koste wat kost behouden’. Deelt u de mening dat het onredelijk is om Nederlandse studenten te laten opdraaien voor hun reiskosten, terwijl

2022D08913

Kamervragen

Het mogelijk verdwijnen van de Bredabus

Molen, Van den Berg en Inge van Dijk (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het mogelijk verdwijnen van de Bredabus (ingezonden 22 februari 2022). Vraag 1 Kent u het bericht «Van Zeeland tot Breda: politici willen Bredabus koste wat kost behouden»?1 Vraag 2 Deelt u de zorgen van de inwoners van Hulst en omstreken

2022D06972

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het nieuws dat supermarkten samen met FNV de misstanden in de Italiaanse tomatenteelt willen aanpakken

dat de supermarkten de IMVO-risico’s gezamenlijk willen aanpakken en verminderen. Dat vind ik een goede ontwikkeling. 1 Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over het bericht dat arbeidsmigranten slavenarbeid verrichten op Italiaanse tomatenplantages. Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1268. 2 NOS.nl, 13 januari

2022D06831

Kamervragen

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19)

De aangenomen motie van de leden Kwint en Van den Hul over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35252, nr. 19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z01611 Vragen van de leden Kwint (SP) en De Hoop (PvdA) aan de Minister van

2022D03611

Kamervragen

Het nieuws dat supermarkten samen met FNV de misstanden in de Italiaanse tomatenteelt willen aanpakken

Italië moeten wijzen op de bizarre misstanden die zich voordoen in de Italiaanse tomatenteelt? Vraag 6 Bent u bereid in Europees verband Italië aan te spreken op deze misstanden? 1 Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van den Hul over het bericht dat arbeidsmigranten slavenarbeid verrichten op Italiaanse tomatenplantages. Aanhangsel van de Handelingen,

2022D01805

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over de arbeidsmarkttoelage voor leerkrachten werkzaam op scholen met achterstanden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 5 oktober 2021). Vraag 1 Bent u op de hoogte dat niet alle besturen er voor kiezen om de arbeidsmarkttoelage, voortvloeiend uit het Nationaal Programma Onderwijs, te verdelen onder de scholen die daar recht op hebben? Antwoord 1 Uw Kamer heeft mij via de motie Van den Hul/Van Raan1 opgeroepen

2021D36959

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Laan en Van Meenen over het artikel 'Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden'

hun toelatingsbeleid en niet in hun schoolcultuur. Vraag 6 In hoeverre bent u van mening dat gescheiden klassen op basis van gender en het afwijzen van seksuele diversiteit in lijn is met een reeks recent door de Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van de leden Kwint cs. en de motievan de leden Van den Hul en Jasper Van Dijk?2 Antwoord 6 De door

2021D34042

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Van der Werf en Piri over het terugsturen van Soedanese afgewezen asielzoekers naar Soedan

8 Website NRC, 31 mei 2021 (Nederland zet Soedanese asielzoekers uit die gemarteld worden – hoe kan dit? – NRC). 9 Antwoord 2 op schriftelijke vragen van Voordewind c.s. (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1054). 10 Antwoord 12 op schriftelijke vragen van Van den Hul c.s. (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020–2021,

2021D30764

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid De Hoop over de dreigende schoolsluiting in de drie grote steden

steden: lerarentekort loopt uit de hand»?1 Antwoord 1 Ja, ik heb kennisgenomen van het bericht. Vraag 2 Kunt u toelichten waarom u «verbaasd»2 was over het feit dat de wethouders van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam de noodklok luidden, aangezien een jaar geleden lid Van den Hul u schriftelijk vragen stelde waarin de Rotterdamse wethouder aangaf dat

2021D30400

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het het lid De Hoop over de dreigende schoolsluitingen in drie grote steden

home/minister-slob-verbaasd-over-alarm-van-grote-steden-over-het-lerarentekort-juist-methen-heb-ik-vorig-jaar-afspraken-gemaakt~a15ef76e/?referrer=https%3A%2F%2F www.google.com%2F 3 Antwoord op vragen van lid Van den Hul over het lerarentekort in Rotterdam, 30 juni 2020, documentnummer 2020D27399 ah-tk-20202021-3634 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

2021D29646

Naar boven