Kamervragen

Zoekresultaten (383)

U zoekt op ‘van den hul’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen, TK

Kamervragen

De stelselmatige verkrachting van Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen

De stelselmatige verkrachting van Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen. Bent u bereid dit in Europees verband aan de orde te brengen, inclusief de mogelijkheid over te gaan tot sancties? 2 https://www.trouw.nl/nieuws/chinese-ambassadeur-veel-van-de-nederlandse-kritiek-op-china-isniet-acceptabel~b4544f6b/ Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen

2021D05090

Kamervragen

Het bericht ‘Onverwacht zwanger door nieuw koperspiraaltje'

Het bericht ‘Onverwacht zwanger door nieuw koperspiraaltje'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z02096 Vragen van de leden Ellemeet, Özütok (beiden GroenLinks), Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Onverwacht zwanger door nieuw

2021D04593

Kamervragen

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'. Zo nee, waarom niet? Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 2

2021D03485

Kamervragen

Het bericht 'Wat er met Ali, Samoal, Ibrahim gebeurde na hun uitzetting naar Soedan'

Het bericht 'Wat er met Ali, Samoal, Ibrahim gebeurde na hun uitzetting naar Soedan'. Vraag 9 Waarom is er doorgegaan met het aandringen op de afgifte van tijdelijke reisdocumenten voor uitzettingen, ondanks het feit dat er (internationaal) nieuwe getuigenissen van mishandeling naar buiten zijn gekomen? Vraag 10 Heeft u in 2017 contact opgenomen met

2021D03058

Kamervragen

Het bericht ‘Apartheid is in Israël al realiteit’

Het bericht ‘Apartheid is in Israël al realiteit’. Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn? Vraag 8 Welke stappen zouden er volgens u genomen moeten worden om de tweestatenoplossing dichterbij te brengen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 2

2021D02801

Kamervragen

De situatie in Oeganda

inspanningen kan de Nederlandse regering leveren om, individueel of in samenwerking met de EU, in dialoog te treden met de Oegandese regering om ervoor te zorgen dat deze situatie niet zal escaleren? Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Hul (PvdA), ingezonden 13 januari 2021 (vraagnummer 2021Z00470).

2021D02326

Kamervragen

Vertraging in het onderzoek naar oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika

Vertraging in het onderzoek naar oorzaak, verloop en omvang van de knikkebolziekte in Oost-Afrika. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z00948 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over vertraging in het onderzoek naar

2021D02337

Kamervragen

Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown

Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown. Vraag 6 Zijn ook in de huidige lockdown kinderen «uit het oog verloren» door scholen? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat dit? Wat wordt er gedaan om hen weer in beeld te krijgen? Vraag 7 Wat doet u specifiek in deze periode van lockdown om scholen en leerkrachten te ondersteunen

2021D02098

Kamervragen

De zorgelijke ontwikkelingen voor het maatschappelijk middenveld in Oeganda in aanloop naar de verkiezingen

De zorgelijke ontwikkelingen voor het maatschappelijk middenveld in Oeganda in aanloop naar de verkiezingen. Vraag 6 Bent u bereid op korte termijn deze vragen te beantwoorden met het oog op de te houden verkiezingen in Oeganda? Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Vragen 2

2021D01442

Kamervragen

Het bericht ‘Vluchtelingen die in Nederland aankwamen, waren al statushouders in Griekenland’

Het bericht ‘Vluchtelingen die in Nederland aankwamen, waren al statushouders in Griekenland’. Vraag 6 Wat is uw reactie op het afschuwelijke bericht dat baby’s in het nieuwe opvangkamp op Lesbos worden gebeten door ratten?3 Vraag 7 Deelt u de mening dat toekijken hoe de humanitaire ramp die zich op de Griekse eilanden en met name in Moria 2.0

2020D54090

Kamervragen

Wederom seksueel grensoverschrijdend gedrag op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

gedrag voordoet op nota bene dezelfde faculteit als enige tijd geleden ook het geval was, ondanks de aanwezigheid van een ombudspersoon, reden om te starten met het heroverwegen van een nationaal, onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt zoals is gevraagd in motie van de leden Kerstens en Van den Hul? Zo nee, wanneer voorziet u hier wel reden toe?2 3

2020D53410

Kamervragen

Het bericht ‘Driejarig meisje gevonden in modder van Moria, na vermoedelijke verkrachting’

Het bericht ‘Driejarig meisje gevonden in modder van Moria, na vermoedelijke verkrachting’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z25135 Vragen van de leden Kuiken, Ploumen en Van den Hul (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Driejarig meisje

2020D52825

Kamervragen

De financiering van ventilatie verbetering scholen

De financiering van ventilatie verbetering scholen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z24692 Vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de financiering van ventilatie verbetering scholen (ingezonden

2020D51791

Kamervragen

Het bericht Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens

Het bericht Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z24690 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens (ingezonden

2020D51790

Kamervragen

Kansen(on)gelijkheid bij de toelating tot excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs

Kansen(on)gelijkheid bij de toelating tot excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z24530 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kansen(on)gelijkheid bij de toelating tot excellentieprogramma’s

2020D51495

Naar boven