Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.779)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 28 286 Dierenwelzijn Nr. 200 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor

2022D28109

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 135 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en

2022D29813

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid. 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 322 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van

2022D28621

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie. 27 830 Materieelprojecten Nr. 372 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, staatssecretaris van Defensie, over: - de brief van de minister van Defensie

2022D28993

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over NAVO

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over NAVO. 28 676 NAVO Nr. 415 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 23 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ollongren,

2022D28078

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Klimaat en energie (algemeen)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Klimaat en energie (algemeen). 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1083 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Jetten, minister voor Klimaat en Energie, over: -

2022D27687

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2022, over PGB. 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 351 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van de

2022D27517

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Fatca

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Fatca. 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 296 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, over: - de brief van de

2022D27308

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Regiodeals

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Regiodeals.

2022D27307

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 732 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, over: - de

2022D27418

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Toeslagen. 31 066 Belastingdienst Nr. 1096 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw De Vries, staatssecretaris Toeslagen en Douane, over: - de brief van de staatssecretaris van Financiën

2022D27208

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Externe veiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Externe veiligheid. 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 244 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de

2022D27177

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden. 36 162 Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) Nr. 7 VERSLAG VAN EEN

2022D31999

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn). 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 479 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26573

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135). 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de

2022D31859

Naar boven