Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (179)

U zoekt in Voorbereiding

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht

Indiener P.H. van Meenen
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36257

Indiener P.H. van Meenen
Tweede Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XII

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XIII

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Nationaal Groeifonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XIX

Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XVI

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-I

Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Koninkrijksrelaties en het BES fonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-IV

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
36250-VIII

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-X

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Defensie

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XIV

Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
Rij M.L.A. van (CDA)
36250-B

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36250-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het provinciefondsgemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
Rij M.L.A. van (CDA)
36250-C

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota 2022.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.G.J. Bruins Slot CDA
36250-IIB

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Naar boven