Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (88)

U zoekt in Hoekstra, W.B.

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2022 opgenomen.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36360-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36350-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 in verband met de steun aan Oekraïne en de ophoging van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36336

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-Verdrag 1996) en het Protocol uit 2010 bij dat Verdrag.

Dit HNS-Verdrag 1996 regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen als lading over zee vervoeren. Dergelijke ongevallen kunnen leiden tot grote aantallen ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers, ook buiten...

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 2 anderen

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Weerwind F.M. (D66)
36323-(R2182)

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 2 anderen

Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
36321-(R2181)

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36302

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36250-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116). Hiermee wordt het verlenen van wederzijdse rechtshulp in strafzaken vereenvoudigd. Het verdrag bevat de...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36232-(R2174)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over uitlevering (Trb. 2021, 117). Hiermee wordt de uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad vereenvoudigd. Het verdrag maakt het mogelijk...

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

36233-(R2175)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36200-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

De Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden hebben op 18 mei 2022 een aanvraag tot lidmaatschap van de NAVO ingediend. Dit wetsvoorstel verzorgt de Nederlandse goedkeuring van deze toetredingsaanvraag. Zodra alle lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
36162

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken...

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Rij M.L.A. van (CDA)
36053

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2022

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36120-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2021 opgenomen.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36100-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 inzake wijzingen in de huisvestingsportefeuille. In dit wetsvoorstel zijn de uitgaven en verplichtingen verwerkt die voort zijn gekomen...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

36097

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken