Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (299)

U zoekt in 2021

Wetsvoorstellen

Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL) zorgt ervoor dat thuiswonende kinderen (16 - 27 jaar) van wie de ouders overlijden, tot en met hun 27-ste levensjaar...

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

D.A.N. Koerhuis VVD
Plas C.A.M. van der (BBB)
Grinwis P.A. (CU)
Westerveld E.M. (GL)
35999

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verzamelwet VWS 2022

Dit wetsvoorstel heeft als doel om in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Daarbij gaat het om correctie...

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge H.M. de (CDA)
36002

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake aanpassing steunmaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met de aanpassing van de steunmaatregelen.

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

minister Blok
36000

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en een aantal andere wetten. Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bleken er in de praktijk twee knelpunten. Om deze op te lossen wordt de...

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

36004

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van vooral technische aard. Daarbij gaat het om verschrijvingen, taalkundige omissies, foutieve verwijzingen en andere technische gebreken. Om de kwaliteit van...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

F.B.J. Grapperhaus CDA
Dekker S. (VVD)
36003

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijziging houdt verband met de regeling voor ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw door...

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schouten C.J. (CU)
36001

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Herpositionering in rechtspositie voor individuele rechterlijke ambtenaren

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) en enkele andere wetten in verband met de herpositionering overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren. In dit wetsvoorstel wordt geregeld...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
36006

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021.

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

I.K. van Engelshoven D66
36005

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om een bestuurlijke boete te kunnen geven bij overtreding van de visserijregels. Het gaat daarbij om alle voorschriften in de Visserijwet 1963 die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Met dit wetsvoorstel wordt...

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schouten C.J. (CU)
35998

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Defensie (X) voor 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Defensie

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Defensie

H.G.J. Kamp VVD
35997

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

incidentele suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Defensie

H.G.J. Kamp VVD
35996

Indiener H.G.J. Kamp
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XII) inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wijziging houdt verband met het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en de...

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

minister Blok
35995

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege corona maatregelen.

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge H.M. de (CDA)
35994

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in verband met het Steunpakket eerste kwartaal 2022. Het steunpakket houdt in dat ondernemers bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging...

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

35993

Indiener A.D. Wiersma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders hun kind een dubbele achternaam kunnen geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie (35000 VI...

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Dekker S. (VVD)
35990

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Commissie Justitie en Veiligheid