Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in Vaste commissie voor Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Verzamelwet Brexit

Dit wetsvoorstel wil het mogelijk te maken om tijdelijke voorzieningen te kunnen treffen in de zes maanden na de afloop van de overgangsperiode die is opgenomen in het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk...

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

S.A. Blok VVD
35595

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Verzamelwet Brexit

Het Nederlandse kabinet heeft geïnventariseerd of er in de toekomst wetten moeten worden aangepast of moeten worden aangevuld naar aanleiding van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). De verzamelwet Brexit is ontstaan...

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

S.A. Blok VVD
35084

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Wet informatiepositie Staten-Generaal inzake de Europese Unie

Dit initiatiefvoorstel van de leden Maij (PvdA) en Anne Mulder (VVD), overgenomen door Kati Piri (Pvda) en Roelien Kamminga (VVD), beoogt de informatiepositie van het parlement in EU-zaken structureel te borgen en uit te breiden. De...

Indiener K.P. Piri
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
Piri K.P. (PvdA)
Kamminga R.J. (VVD)
34695

Indiener K.P. Piri
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153)

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153)

Indiener U. Rosenthal
minister van Buitenlandse Zaken

32577

Indiener U. Rosenthal
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

31826

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)

Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Buitenlandse Zaken

31423

Indiener M.J.M. Verhagen
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Europese Zaken