Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Lee van der, T.M.T.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van der Lee Beperking emissies kolencentrales

Het voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en beoogt de broeikasgasemissies door kolengestookte elektriciteitscentrales te verminderen. Het doel van dit wetsvoorstel is om via een fiscale maatregel de CO2-uitstoot van bestaande en toekomstige kolencentrales...

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

T.M.T. van der Lee GL
31362

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

Commissie Financiƫn

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent Opnemen zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel...

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

T.M.T. van der Lee GL
30900

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken