Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Özütok, N.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Yücel en Van Tongeren Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over...

Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

V.A. Bergkamp D66
K.A.E. van den Hul PvdA
N. Özütok (GL
34650

Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken