Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (218)

U zoekt in 2018

Wetsvoorstellen

Wet implementatie prospectusverordening

Dit voorstel regelt de aanpassing van hoofdstuk 5 van de Wet op het financieel toezicht aan de Europese prospectusverordening uit 2017. In de verordening staan regels over de informatie die beleggers moeten krijgen als zij willen...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

W.B. Hoekstra CDA
35108

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Kadasterwet BES

Het wetsvoorstel is bedoeld om een Kadasterwet BES in het leven te roepen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De wet is nodig om de kadastrale functie op de BES-eilanden op een goede manier...

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
R.W. Knops CDA
35109

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Wet fiscale arbitrage

Met dit voorstel wordt de Europese arbitragerichtlijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen (voluit: de richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen met betrekking tot dubbele belastingheffing in de Europese Unie). Als de Europese lidstaten een belastingverdrag...

Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

M. Snel D66
35110

Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid wordt op enkele onderdelen gewijzigd. Zo wordt duidelijk dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen en de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving worden...

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35106-(R2115)

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Dit wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te...

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

A. Slob CU
35104

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving...

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

A. Slob CU
35102

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds(F) (Najaarsnota 2018)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de...

Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Wiebes
C.J. Schouten CU
35095-XIII

Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

minister Blok
35095-V

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga VVD
35095-J

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

I.K. van Engelshoven D66
A. Slob CU
35095-VIII

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga VVD
35095-XII

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het provinciefonds (C). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

K.H. Ollongren D66
M. Snel D66
35095-C

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

F.B.J. Grapperhaus CDA
35095-VI

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

S.A.M. Kaag D66
35095-XVII

Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

K.H. Ollongren D66
35095-VII

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken