Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (232)

U zoekt in 2013

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

33834

Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II)

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II)

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

33819

Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

Commissie Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling...

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33818

Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

33805-IIB

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

33805-A

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Commissie Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

33805-VI

Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie

Commissie Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met...

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

33805-III

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

33805-VII

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

33805-C

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener F.C.G.M. Timmermans
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

33805-V

Indiener F.C.G.M. Timmermans
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Commissie Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

33805-XVI

Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

33805-B

Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

33805-I

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie

33805-X

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie

Commissie Defensie

Wetsvoorstellen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

33805-VIII

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap