Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (6)

U zoekt in Hoekstra, W.B.

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-V

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting met Protocol (Trb. 2021, 80). Het verdrag is op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36053

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

Dit wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272). Het verdrag is in 2004 in New York tot stand gekomen. In het verdrag is staatsimmuniteit het uitgangspunt, in het bijzonder in civielrechtelijke procedures tegen een vreemde staat. Het verdrag houdt in dat een staat geen rechtsmacht mag uitoefenen over een andere staat. In de praktijk weerhoudt dit een rechter in een land om een vonnis te wijzen tegen een andere staat. De goedkeuring van deze wet voorziet in de toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot het verdrag.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36027-(R2160)

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit

Dit voorstel geeft uitvoering aan artikel 23 van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36028

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36021

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie
+ 1 andere

Defensie

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

Dit wetsvoorstel betreft de goedkeuring van een verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening tussen de twee landen. Het verdrag is tot stand gekomen op 5 juli 2021 en stelt de zeegrens tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek vast. Het doel van dit verdrag is duidelijkheid geven over de geografische reikwijdte op zee en kan onder andere helpen bij het verduidelijken van bevoegdheden en visserijbeheer.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36017-(R2159)

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Naar boven