Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in 2016, Sjoerdsma, S.W.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel van Rijkswet-Sjoerdsma en Marcouch opzegging hoofdstuk I Verdrag beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en militaire verplichtingen

De initiatiefnemers staan een modernisering van het nationaliteitsrecht voor. Zij constateren dat een overgrote meerderheid van de staten tegenwoordig positief tegenover de mogelijkheid van een meervoudige nationaliteit staat. Dit wetsvoorstel laat de vervalgronden voor verlies van...

Indiener S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
S.W. Sjoerdsma D66
A. Marcouch PvdA
34632-(R2080)

Indiener S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie en Veiligheid