Toezeggingen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten . De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2025 de uitkomsten van een onderzoek naar het versterken van de aanpak van moslimdiscriminatie.

TZ202404-225

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

TZ202310-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister gaat overleggen met de minister van Financiën over de gevolgen van de WWFT voor de door banken aangeboden mogelijkheid om kosteloos geld over te maken naar Marokko en informeert de Kamer daarover via het verslag van de Wereldbank jaarvergadering.

TZ202309-068

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt de Kamer de resultaten van de pilot waarbij het ministerie SZW bijhoudt of partijen met wie het ministerie contracten sluit, de wet overtreden als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie.

TZ202309-032

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (antwoord 1e termijn + rest)

Toezegging bij Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (antwoord 1e termijn + rest). De minister gaat in de volgende VIA-voortgangsbrief in op het TNO-rapport 'Behoud en doorstroom'.

TZ202306-030

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). In het tweede kwartaal van 2023 komt de minister met de resultaten van de reflectiesessies

TZ202304-019

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe in de voortgangsbrief over arbeidsmarktdiscriminatie concreet in te gaan op de doelen van het arbeidsdiscriminatiebeleid en wat er nodig is om deze doelen te bereiken.

TZ202303-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe na de zomer terug terug te komen op het gebruik van mysteryguests door de Nederlandse Arbeidsinspectie in het handhavingsproces.

TZ202303-045

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. De staatssecretaris BZK zal de Kamer het onderzoek naar discriminerende risicoprofielen in de BRP sturen en zal per brief laten weten als de fatale termijn niet gehaald zal worden.

TZ202302-164

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten. De minister gaat in gesprek met de staatssecretaris van BZK — het een en ander naar aanleiding van de motie-Van Baarle over protocollen en over de gevolgen van het toepassen van discriminerende algoritmen als geconstateerd is dat er gebruik is gemaakt van dergelijke algoritmen — en koppelt

TZ202302-096

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten. De staatssecretaris van BZK komt voor 15 februari met een brief over de rijksbrede plannen voor het zetten van stappen op het vlak van bias op basis van algoritmen in selectieprocedures bij de overheid.

TZ202302-094

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten. Rond de zomer informeert de minister van JenV de Kamer over verbetering van de strafrechtketen bij zaken ten aanzien van discriminatie en racisme, mede in het kader van de motie-Van Baarle/Belhaj (Kamerstuk 30950, nr. 305).

TZ202302-092

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe voor het meireces een terugkoppeling te geven van gesprekken met de G4 over vroegsignalering van schulden en het eventueel toevoegen van partijen.

TZ202302-065

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem

Toezegging bij Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem . De minister voor Natuur en Stikstof heeft toegezegd dat de Kamer voor 25 november 2022 door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden geïnformeerd over hoe de externe evaluatie naar de fout in de

TZ202211-049

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Wonen

Toezegging bij Wonen. De minister gaat kijken welke lessen hij kan trekken uit beleid op het gebied van woningmarktdiscriminatie in andere Europese landen en komt hier in Q1 2023 bij de Kamer op terug.

TZ202210-059

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van